BARIŞ İNSAN HAKKIDIR! BARIŞ, İNSANLIĞIN TEMİNATIDIR! YAŞASIN BARIŞ!

Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi birkez daha belirtmek istiyoruz. Barış hakkı, bir insan hakkıdır.

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında kabul ve ilan edilen BM Şartı ile kurulmuştur. Şartın giriş bölümü ile 1 ve 2. Maddelerinde Birleşmiş Milletler’in barış ile insan hak ve özgürlüklerine saygıyı güçlendirme amacı vurgulanır. BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin başlangıç maddesi ile 28. maddesinde barış ve barışın temellendirileceği uluslararası ve ulusal sosyal düzenlerin, bu bildiride yer alan haklara ve özgürlüklere dayanması gerekliliği vurgulanır. BM Genel Kurulu, Halkların Barış Hakkına Dair Bildiriyi Genel Kurul’un 12 Kasım 1984 tarihli oturumunda kabul ve ilan etmiştir. Bildiride barış hakkının kutsallığı, bu hakkı korumanın ve uygulanmasını sağlamanın da devletler için bir yükümlülük olduğu vurgulanır.

BM Genel Kurulu’nun 19 Aralık 2016 tarihli kararı ile Barış Hakkı Bildirisi kabul ve ilan edilmiştir. BM İnsan Hakları Konseyi’nin 22 Haziran 2017 tarihli kararı ile de barış hakkının desteklenmesi gerektiği üye ülkelere hatırlatılmıştır.

Barış talebinin, medeni ve siyasi haklarla (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü vb.) olduğu kadar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla (çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dil hakları) da ilişkisi bulunmaktadır. Bu metinlerdeki temel yaklaşım, barışın insan hakları ve özgürlüklere dayalı oluşudur. İnsanlar arasındaki her türden eşitsizlikler, hakların ve özgürlüklerin tanınmayışı, savaşların ve çatışmaların temel sebebidir. O nedenle, biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun, barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz.

Dünyada silahlı çatışma ve savaşın etkilerinin bu kadar ağır olduğu bir ortamda insan hakları savunucularının barış hakkını savunması ve barışın inşa edilmesi çalışmalarına katılması, aynı zamanda güçlü bir mücadele gerektirmektedir.

Türkiye’de, Kürt meselesinin inkârından vazgeçilerek bu mesele kabul edilmelidir. Kürt meselesinin barışçıl çözümü ile Kürt kimliği ve Kürtçe’nin yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir.

Kalıcı barış için çatışmaların durması, diyalog yollarının açık tutulması, insan hakları ve demokrasi eksenli çözüm arayışlarına imkân sağlanması gerekmektedir. Barışın inşasına giden yolda, insan haklarının temeli olan insan onuru, eşitlik, özgürlük ve adalet asla unutulmamalıdır.

Siyasi ve toplumsal muhalefet üzerindeki her türden baskı ortadan kaldırılarak ifade, örgütlenme ve toplanma hakkının önündeki engeller yok edilmelidir.

Savaş ve çatışmalarda kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakaları maalesef çok fazla yaşanmaktadır. Devletlerin kadına yönelik şiddeti önleme konusunda yükümlülükleri olup kadına yönelik şiddetle mücadele ancak barış ortamının sağlanması ile mümkündür.

Türkiye’de demokrasi ve insan haklarına dayalı yeni bir toplum sözleşmesi yapılması, barıştan ve barışı savunmaktan geçmektedir. Bunun için de ülkemizdeki demokrasi güçlerinin kararlı birlikteliği, sürdürülebilir yeni bir barış sürecinin başlaması için en önemli güvence olacaktır.

Biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak, Türkiye’de barış ve demokrasiden yana kesimlerin birlikte mücadelesinin sonuç alacağı inancındayız.

Bu inançla ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olduğu bir yaşam için insan hakları ve barış mücadelemizi sürdüreceğiz.

BATMAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

İMZACI KURUMLAR

DERNEKLER

 1. Batman Ahmede Xane İnanç ve Kültür Derneği
 2. Batman Arî Dil Araştırmaları ve Kültür Derneği (ARÎ-DER)
 3. Batman Çalışan Gazeteciler Derneği
 4. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği
 5. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
 6. Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEBYA-DER)
 7. Pen Yazarlar Derneği Batman Temsilciliği
 8. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)
 9. Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği (TUHAY DER)
 10. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şubesi
 11. 78’Liler Derneği Batman Temcilciliği

MESLEK ODALARI

 1. Batman Barosu
 2. Batman Diş Hekimleri Odası
 3. Batman Esnaf Odaları Birliği
 4. Batman Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternet Kafeciler Esnaf Odası
 5. Batman Siirt Muş 44. Bölge Eczacılar Odası
 6. Batman Tabip Odası
 7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu)
 8. Mimarlar Odası Batman Şubesi
 9. Makine Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 10. Elektrik Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 11. İnşaat Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 12. Jeofizik Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 13. Jeoloji Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 14. Peyzaj Mimarları Odası Batman Temsilciliği
 15. Şehir Plancıları Odası Batman Temsilciliği
 16. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği
 17. Ziraat Mühendisleri Odası Batman Temsilciliği

SENDİKALAR

 1. Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Batman Şubesi (Haber-Sen)
 2. Büro Emekçileri Sendikası Batman Şubesi(BES)
 3. Deri-İş Sendikası Batman Temsilciliği
 4. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası Batman Şubesi(Deriteks)
 5. Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Batman Temsilciliği (DİVES)
 6. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Batman Şubesi(Eğitim-Sen)
 7. Enerji, Sanayi veMaden Kamu Emekçileri Sendikası Batman Temsilciliği (ESM)
 8. Genel-İş Sendikası Batman Şubesi
 9. Petrol-İş Sendikası Batman Şubesi
 10. Sağlık Emekçileri Sendikası Batman Şubesi(SES)
 11. Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Batman Temsilciliği (Tarım Orkam-Sen)
 12. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Batman Temsilciliği(Tes-İş)
 13. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Batman Temsilciliği(Tümbel-Sen)
 14. Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası Batman Temsilciliği (Yapı Yol-Sen)

SİVİL OLUŞUMLAR

 1. Barış Anneleri İnsiyatifi
 2. Batman Emek ve Demokrasi Platformu
 3. Batman Oto Galericiler Kooperatifi

FOTO GALERİ

Bu haber daha önce 101 kez okundu.