CEZASIZLIK POLİTİKALARINI KABUL ETMİYORUZ! MÜCADELE İLE KAZANDIĞIMIZ HİÇBİR HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ !

Bugün 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele’’ günü. Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabel Kardeşlerin katledildiği gün olan 25 Kasım, 1981 yılından bu yana tüm dünyada “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir. Biz insan hakları savunucuları, tüm ezilenlerin özgürlüğü ve kadının özgürlüğü için mücadele ederken yaşamını  yitirmiş olan tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyoruz.

 Kadınların ezilmişliğinin, şiddete uğramasının tarihçesi oldukça eskilere dayanmaktadır. Erkek egemen siyasetinin tüm uygulamaları, kapitalizmin devam edebilmesi için kullanılan tüm araçlar, eşitsizlik, savaş ekonomisi, tekrar tekrar üretilen şiddeti meydana getirmektedir. Ne yazık ki tüm coğrafyalarda kadına yönelik şiddet devam ederken savaşın coğrafyası olan Ortadoğu’da kadınlar ve çocuklar; savaşların en çok ezileni ve acı çekeni olmak durumunda kalmaya hala devam etmektedirler.

Her ne kadar Türkiye, 2011 yılında imzalanmış olan ve Türkiye Anayasasındaki hükümlerle eş değer olan ve Anayasa’nın 90. maddesine göre değiştirilmesi mümkün olmayan İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı bir karar ile çekilmiş ise de, kadına karşı şiddetin engellenmesi ve önlenmesi amacıyla ele alınması gereken, temel hukuki düzenlemelerin başında gelen 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi’dir.İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararından sonra Türkiye’de kadına yönelik şiddet gün geçtikçe artmış ve artmaya da devam etmektedir.

Neredeyse her gün beş kadın katledilmekte, Kadınlar boşanmak istedikleri eşleri, ayrılmak istedikleri partnerleri, ağabeyleri, babaları ve en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramakta veya öldürülmektedirler. Ev içi şiddet, ev içi taciz çoğu zaman yargıya taşınamamakta, ev ve aile içinde konu kapatılıp, yargıya taşınabilen vakalarda failler, genel olarak iyi hal ve tahrik indirimi gibi nedenlerle cezasızlıkla mükâfatlandırılmaktadırlar. Kolluk, çoğu vakalarda ev içi şiddeti ailenin özel durumu olarak görmekte ve bu şekilde telkinde bulunarak görevini kötüye kullanmakta; Kadın, tekrar şiddet gördüğü alana terk edilmektedir.

Şiddete uğrayan kadınların korunması için açılan sığınma evlerinin sayısı yeterli olmamakta ve nicelik olarak da amaca hizmet etmemektedir. Sığınma evlerinde sınırlı bir zaman diliminde kalabilen kadınlar için kapsamlı bir çözüm üretilmemektedir.

 Sığınma evleri ve ŞÖNİM'lerin İstanbul Sözleşmesi’nin tarif ettiği biçimde çalışmadığı bu nedenlerle sığınma evinde bulunan kadınların sığınma evinden çıkıp şiddet gördüğü ortama geri döndüğü, devletin kendi eli ile kadınları mağdur sıfatına çevirmekte ve kadın şiddetine karşı bakış açısını da açıkça göstermektedir.

             Kadınların şiddete uğradığı alanlardan biri de cezaevleridir. Gerek cezaevlerinin içindeki görevliler tarafından gerekse hastane ve mahkemeye yapılan sevkleri esnasında kolluk tarafından fiziksel olarak işkenceye uğrayan kadın mahpuslar bulunmaktadır. Ancak şiddet uygulayan görevlilerin hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmamakta ve cezasızlık nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir.

Kadın cinayetleri davalarında ‘haksız tahrik’ indirimi ile TCK 62 kapsamında iyi hal indirimi gibi uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Failin bir kravat takması dahi iyi hal olarak görülmekte ve buna dayanarak iyi hal indirimi uygulanmaktadır. Bu durum Kadın cinayetleri dosyalarında da karşımıza çıkmakta ve tüm sanıklar hakkında hukuki olmayan gerekçelerle haksız tahrik indirimleri ile iyi hal indirimleri uygulanmıştır.

İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü’nde,  her gün olduğu gibi, kadınların Anayasa, Yasalar ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ BATMAN ŞUBESİ

 

Bu haber daha önce 81 kez okundu.